వీడియో

ఫ్యాక్టరీ వీడియో

కాపర్ సల్ఫేట్ ప్లాంట్ ఎగ్జిబిషన్

ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫ్యాక్టరీ ఎగ్జిబిషన్

కార్యాలయ పర్యావరణ వీడియో

అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఏరియా

ఉత్పత్తి వీడియో

కాపర్ సల్ఫేట్ ఉత్పత్తి ప్రదర్శన

గ్లేసియల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి ప్రదర్శన