శ్రేయస్సు

 • బెనిఫికేషన్ గ్రేడ్ కాపర్ సల్ఫేట్

  బెనిఫికేషన్ గ్రేడ్ కాపర్ సల్ఫేట్

  ● కాపర్ సల్ఫేట్ పెంటాహైడ్రేట్ ఒక అకర్బన సమ్మేళనం
  ● రసాయన సూత్రం: CuSO4 5H2O
  ●CAS నంబర్: 7758-99-8
  ● ఫంక్షన్: బెనిఫిసియేషన్ గ్రేడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ బెనిఫికేషన్ ఫ్లోటేషన్ ఏజెంట్, యాక్టివేటర్ మొదలైనవిగా ఉపయోగించబడుతుంది.