శ్రేయస్సు

 • బెనిఫిసియేషన్ గ్రేడ్ జింక్ సల్ఫేట్ హెప్టాహైడ్రేట్

  బెనిఫిసియేషన్ గ్రేడ్ జింక్ సల్ఫేట్ హెప్టాహైడ్రేట్

  ● జింక్ సల్ఫేట్ హెప్టాహైడ్రేట్ ఒక అకర్బన సమ్మేళనం
  ● రసాయన సూత్రం: ZnSO4 7H2O
  ● CAS నంబర్: 7446-20-0
  ● స్వరూపం: రంగులేని ఆర్థోహోంబిక్ ప్రిస్మాటిక్ క్రిస్టల్
  ● ద్రావణీయత: నీటిలో సులభంగా కరుగుతుంది, ఆల్కహాల్ మరియు గ్లిసరాల్‌లో కొద్దిగా కరుగుతుంది
  ● ఫంక్షన్: పాలిమెటాలిక్ ఖనిజాలలో జింక్ ధాతువును వెలికితీసేందుకు శుద్ధీకరణ గ్రేడ్ జింక్ సల్ఫేట్ ఉపయోగించబడుతుంది