ఫ్యాక్టరీ టూర్

ఫ్యాక్టరీ ప్రదర్శన

రాగి సల్ఫేట్ ప్లాంట్

2
3
4
6

జింక్ సల్ఫేట్ ప్లాంట్

2
1
liusuantong

జింక్ సల్ఫేట్ ప్లాంట్

5134699b
huangyao
huangyao2
8e1c84ed
2
6
12
14

కస్టమర్ గ్రూప్ ఫోటో

1
3
5
2
4
6

గ్రూప్ ఫోటో

1
3
2
4

సర్టిఫికేట్లు

22