సర్టిఫికేట్

కంపెనీ సర్టిఫికేట్

SGS
హెబీ జిన్‌చాంగ్‌షెంగ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్.(2)
జింక్ సల్ఫేట్ సర్టిఫికేట్ (1)
Hebei Jinchangsheng కెమికల్ టెక్నాలజీ కో., Ltd1.

సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్

హెబీ జిన్‌చాంగ్‌షెంగ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్.2 (1)
హెబీ జిన్‌చాంగ్‌షెంగ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్.1 (3)
హెబీ జిన్‌చాంగ్‌షెంగ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్.1 (1)
హెబీ జిన్‌చాంగ్‌షెంగ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్.1 (2)
హెబీ జిన్‌చాంగ్‌షెంగ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ కో., లిమిటెడ్.2 (2)

ట్రోఫీలు

图层 6
图层 7
图层 8
图层 9